de Idee #21: Invloed

De Idee-7
De Idee-13
De Idee-10
De Idee-16
De Idee-18
De Idee-20
De Idee-22
De Idee-19
De Idee-32
De Idee-29
De Idee-33
De Idee-38
De Idee-52
De Idee-54
De Idee-58
De Idee-51
De Idee-55

Op donderdag 27 september 2018 ontvingen wij de Vlaamse hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyticus Paul Verhaeghe en drie aanstormende ‘influentials’ om te praten over het thema: INVLOED. Een intermezzo in de vorm van een gesproken column werd verzorgd door Billy Nuchelmans van Propria Cures.

Beïnvloeding in tijden van influencers

Volgens de Vlaamse hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyticus Paul Verhaeghe zijn gezag en autoriteit minder vanzelfsprekend geworden in onze maatschappij. De priester staat voor lege kerken, de leraar moet strijden om de aandacht van de leerling, de wetenschapper ziet zich geconfronteerd met alternatieve feiten, en de journalist verkondigt ook maar een mening. Autoriteit veronderstelt dat iemand zich vrijwillig schikt naar de invloed van de ander. Maar waar spiegelen we ons vandaag de dag aan?

 

Welke nieuwe vormen van invloed vervangen de traditionele hiërarchieën? Zijn het de algoritmes uit Silicon Valley? Publieke intellectuelen à la Jordan Peterson en Naomi Klein? Bloggers en vloggers om wie we zo moeten lachen of die ons tot nieuwe inzichten brengen? Of zijn we het misschien zelf, narcistische zelfontdekkers die vooral opgaan in de gelukzalige omarming van hun eigen Facebook en Instagram spiegelbeeld?

 

Fotografie: © Rochelle Willems

de Idee - banner #2i website de Idee (la

Programma de Idee

Jonge denker // Nick van Bree

Onze eerste ‘influential’ Nick van Bree studeert politieke filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is vice-voorzitter en bestuurslid van de Jonge Klimaatbeweging. In de collegebanken bestudeert Nick de relatie tussen autonomie en democratie, daarbuiten onderzoekt hij hoe deze concepten in de praktijk vorm krijgen en probeert hij de invloed van jongeren op het klimaat- en duurzaamheidsbeleid te versterken. Hoeveel politieke macht hebben jongeren eigenlijk? En in hoeverre staan hun belangen tegenover die van oudere generaties?

Jonge denker // Anna Keuchenius

Anna Keuchenius bekijkt sociale netwerken vanuit haar achtergrond in econometrie (bachelor) en Complexe Systemen (master). Ze werkt als data scientist bij een startup en promoveert daarnaast als vreemde beta-eend in de sociologie-bijt van de UvA. Daar onderzoekt ze de verspreiding van ideeën binnen de wetenschap. Aan de hand van netwerkanalyse en computermodellen vindt zij patronen in die verspreiding. Zo ziet zij dat een wetenschappelijk idee zich verspreidt via wetenschappelijke gemeenschappen, ieder met hun eigen 'leiders' die het idee vertalen naar de interesses en het vocabulaire van hun gemeenschap. Ontstaat deze niet vooraf opgelegde hierarchie uit zelf-organisatie?

Intermezzo Propria Cures // Billy Nuchelmans

Vaste gast bij de Idee zijn de vrienden van Propria Cures. Deze keer was Billy Nuchelmans van de partij om de zaal aan het lachen te brengen met zijn intermezzo in de vorm van een gesproken column.

Jonge denker // Marjolein Lanzing

Heb je vandaag voldoende bewogen? Wat zegt je stappenteller? Heb je je doelen bereikt? Met de belofte van gepersonaliseerde feedback worden self-tracking technologieën gepromoot en omarmt als middel tot zelfverbetering. Maar wat is de invloed van deze technologieën op onze privacy en autonomie? In hoeverre maken zij de belofte van self-empowerment waar? 27 september gaan we erover in gesprek met Marjolein Lanzing, techniekfilosoof en promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Gevestigd denker // Paul Verhaeghe

“Als veel mensen vandaag de kluts kwijt zijn, dan zegt dat iets over de omgeving. Blijkbaar is die ingrijpend veranderd, en wij bijgevolg ook.” De Vlaamse hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyticus Paul Verhaeghe is geen pessimist en houdt er zeker geen zwart mensbeeld op na. Maar ingrijpende maatschappelijke veranderingen, waarbij de mens wordt blootgesteld aan nieuwe vormen van beïnvloeding, vragen volgens hem wel degelijk om bezinning.

Sinds 2010 werkt Verhaeghe aan een drieluik boeken – Identiteit (2012), Autoriteit (2015) en Intimiteit (2018) – waarin hij de mens in diens verhouding tot de ander centraal stelt. Wat zijn de effecten van dertig jaar neoliberalisme op onze identiteit? Welke alternatieve vorm van autoriteit hebben we nu het patriarchaat langzaam afbrokkelt? En zijn we nog in staat tot intimiteit wanneer de relatie tot ons eigen lichaam (we zijn nooit ‘mooi’ of ‘gezond’ genoeg) steeds meer wordt gekenmerkt door onzekerheid?

Heb jij een idee en wil je bij ons aan tafel? Neem dan contact met ons op. Wellicht staat jouw naam in de line-up van een volgende editie.