de Idee #9: Motief

De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman
De Idee #9 Motief Linda Polman

Op donderdag 11 juni presenteerden deFusie en SSBA Salon de negende editie van de Idee. Het thema van De Idee #9, in het kader van de voorstelling Der Untergang der Nibelungen, was: MOTIEF! Met een verscheidenheid aan expertises aan tafel, gingen onze gastheer en gastvrouw van de avond Sicco de Knecht en Jantine Derksen op zoek naar motieven in de breedste zin van het woord. Welke motieven liggen ten grondslag aan ons handelen, kunnen we überhaupt onze motieven wel herleiden en hoe zit het met de motieven van een ander?

Linda Polman is onderzoeksjournalist en schrijver en was gevestigd denker van de avond. Zij sprak over haar zojuist verschenen boek Death Row Dollies en haar eerder verschenen boeken rondom humanitaire hulp en interventie in conflictgebieden. Erik Ex, historicus en plaatste IS in historisch perspectief. Is IS te vergelijken met eerder religieus fundamentalisme? Verder gingen we met hem op zoek naar het antwoord op de vraag wat de motieven van ‘Syriëgangers’ zijn en namen we een kijkje in de oudheid en de jaren negentig van de twintigste eeuw voor de oorsprong van religieus extremisme. Tim Vis, strafrechtadvocaat bij Spong Advocaten, ziet met lede ogen aan hoe het Nederlands strafrecht, dat van oudsher niet kijkt naar motieven, steeds meer ruimte biedt om op basis van beweegredenen iemand te veroordelen en niet slechts op daden. Waar komt deze ‘on-nederlandse’ trend vandaan en brengt het gevaren met zich mee? Michiel Zupec, is tenor en musicoloog en nam ons tijdens de vorige editie van de Idee mee naar de wereld van Bach. Tijdens deze editie gaf hij een luchtige lezing, tot zover dat mogelijk is, over de ware revolutie in de klassieke muziek die Wagner heet. Jori Stam, schrijver en publicist, droeg een stuk voor uit zijn zojuist verschenen debuutbundel Een Volstrekt Nutteloos Mens. Menah legde de avond in tekeningen vast.