de Idee #17: Opinie

fullsizeoutput_1e7
fullsizeoutput_201
fullsizeoutput_1e8
fullsizeoutput_1d6
fullsizeoutput_1de
fullsizeoutput_1e4
fullsizeoutput_1e0
fullsizeoutput_1dc
1
2

Opinie was volgens John Milton "knowledge in the making". Als dat zo is, dan gaat het goed met onze kennisproductie. De aandacht voor verschillende perspectieven groeit, de media besteden meer aandacht aan columns en opinie en op Twitter en Facebook laat de geëngageerde burger ongefilterd van zich horen. Maar is het maatschappelijk belang hier nog bij gebaat?

Volgens de socioloog Richard Sennett is het traditionele publieke debat waarin burgers vrijuit kunnen spreken, door de ‘tirannie der intimiteit’ nagenoeg verdwenen. Onze obsessie met het private heeft er volgens hem toe geleid dat we ons meer interesseren voor de persoon achter de stelling dan de stelling zelf. Vanuit een andere hoek stelt Rob Wijnberg dat het maatschappelijke debat in ons medialandschap is verworden tot een ‘nieuwsfabriek’ met een blinde vlek voor langetermijnveranderingen en nieuwe argumenten. Weer andere commentatoren stellen dat het publieke debat bedreigd wordt doordat individuen opgesloten raken in hun door ‘likes’ en algoritmes gevormde ‘echokamers’. Wat is de rol van opinie in onze huidige samenleving? Wanneer draagt opinie bij aan het publieke debat en belang? Welke rol en verantwoordelijkheid hebben burgers, journalisten en ‘influentials’ hierbij?

Op donderdag 14 november presenteerde deFusie de zeventiende editie van de Idee in de SSBA Salon van de Stadsschouwburg. Schrijfster en columniste Elma Drayer schoof aan tafel als hoofdgast. Ze schreef jarenlang voor Vrij Nederland, was chef bij het zaterdagse opiniekatern van Trouw en schrijft momenteel een tweewekelijkse column voor de Volkskrant. Ook schreef ze het boek Verwende Prinsesjes waarin ze de ‘stagnatie in het emancipatieproces’ bespreekt, en zes sprookjes identificeert die volgens haar de hedendaagse, Nederlandse vrouw remmen. Drayer is een columnist van de oude stempel met een duidelijk beeld voor ogen van hoe een goed opiniestuk moet zijn. Polemiek mag (graag zelfs) en er is niets mis mee om de controverse op te zoeken, maar: ‘get your facts straight’. Docent klassieke talen, redacteur en publicist Rosa van Gool schoof als eerste denkster aan tafel.  . Ze schreef velen artikelen voor deFusie maar is ook te bewonderen in Volkskrant en NRC Handelsblad waarvoor ze vlijmscherpe artikelen schrijft over geschiedenis, onderwijs, politiek en literatuur. Rosa verwoorde onder andere mooi dat het niet erg is om af en toe een artikel te schrijven waar je later spijt van hebt, dat het eerder problematisch is als je dat nooit hebt. Dat betekent dat je je ook door anderen kan laten overtuigen, en kan zeggen: ik zie het nu anders. Ook Jaap Tielbeke schoof aan tafel als jonge denker. Kees van Berkel verzorgde een muzikaal intermezzo. De foto's werden gemaakt door Wieneke van Koppen.

Een uitgebreider verslag van deze avond zal spoedig worden gepubliceerd. Ook zal de avond snel terug te luisteren zijn als podcast!